REPORTAŻ – CHRZEST ŚWIĘTY

PAKIET 1

 • zdjęcia z samego Kościoła
 • 20 zdjęć reportażowych w formie elektronicznej
 • w cenie: reportaż, czas obróbki, podatek

PAKIET 2

 • zdjęcia z Kościoła + pozowane po mszy
 • 30 zdjęć w formie elektronicznej
 • w cenie: reportaż, czas obróbki, podatek

PAKIET 3

 • do wyboru: zdjęcia z przygotowań lub zdjęcia ze spotkania rodzinnego po mszy
 • zdjęcia z Kościoła + pozowane po mszy
 • 60 zdjęć w wersji elektronicznej + na DVD
 • w cenie: reportaż, czas obróbki, podatek, personalizowane DVD

PAKIET 4

 • zdjęcia z przygotowań
 • zdjęcia z Kościoła + pozowane po mszy
 • zdjęcia ze spotkania rodzinnego
 • 90 zdjęć w wersji elektronicznej + na DVD
 • w cenie: reportaż, czas obróbki, podatek, personalizowane DVD

Zdjęcia w dni ustawowo wolne np. Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne itp – cena wzrasta o 100%