Reportaż z Chrztu Świętego

Pakiet 1 – 250 zł

 • zdjęcia z samego Kościoła
 • 20 zdjęć reportażowych w formie elektronicznej
 • w cenie: reportaż, czas obróbki, podatek

Pakiet 2 – 400 zł

 • zdjęcia z Kościoła + pozowane po mszy
 • 30 zdjęć w formie elektronicznej
 • w cenie: reportaż, czas obróbki, podatek

Pakiet 3 – 700 zł

 • do wyboru: zdjęcia z przygotowań lub zdjęcia ze spotkania rodzinnego po mszy
 • zdjęcia z Kościoła + pozowane po mszy
 • 60 zdjęć w wersji elektronicznej + na DVD
 • w cenie: reportaż, czas obróbki, podatek, personalizowane DVD

Pakiet 4 – 900 zł

 • zdjęcia z przygotowań
 • zdjęcia z Kościoła + pozowane po mszy
 • zdjęcia ze spotkania rodzinnego
 • 90 zdjęć w wersji elektronicznej + na DVD
 • w cenie: reportaż, czas obróbki, podatek, personalizowane DVD

Sesja plenerowa lub studyjna 

Sesja plenerowa – w miejscu uroczystości rodzinnej +  150 zł/5 zdjęć

Sesja plenerowa –  w innym dniu – 250 zł/5 zdjęć

Sesja studyjna – cena wg cennika zdjęć studyjnych

Zdjęcia w dni ustawowo wolne np. Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne itp – cena wzrasta o 100%